Voorwaarden


Algemene vaarregels.

Vaarregels zijn om het voor iedereen veilig te houden.
Wij verzoeken u en uw passagiers de vaarregels correct na te leven.
Onze motorboten zijn voorzien van een ingebouwd anti-diefstal systeem.

  • Trek nooit aan de schakelhendel als de buitenboordmotor niet stationair draait.
  • Aanmeren? Gebruik de stootfenders om schade en krassen te voorkomen.
  • Tegemoetkomende vaartuigen aan stuurboordzijde (rechts) passeren.
  • Blijf tijdens de huurperiode bij het vaartuig, u bent verantwoordelijk.
  • Fenders tijdens het varen over de rand buiten de boot laten hangen.
  • Voor kinderen is het gebruik van een zwemvest verplicht.
  • Houdt u aan de maximaal toegestane snelheid.
  • Voorkom overlast en denk aan omwonenden.
  • Bij een aanvaring voldoende foto’s maken.
  • Schade direct melden bij de directie.
  • Bij terugkomst langzaam aanvaren.
  • Wees zuinig op onze materialen!

Algemene Voorwaarden van BootHurenAlkmaar.nl (BHA)
Het BinnenvaartPolitieReglement (BPR) is ook van toepassing.

  • De contractant is minimaal 18 jaar.
  • Het bootvaren is geheel op eigen risico.
  • De minimale leeftijd om zelf te sturen is 12 jaar.
  • Een geldig Europees legitimatiebewijs is verplicht.
  • Vaar langzaam bij bruggen en wees waakzaam op tegenliggers.
  • U dient zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboord) te varen.
  • U dient voorzichtig om te gaan met onze spullen en die van een ander.
  • De directie van BHA behoudt het recht een verzoek om huur te weigeren.
  • Bij groepen en schoolreisjes dient minimaal één opvarende 18 jaar of ouder te zijn.
  • De persoon die het vaartuig bestuurt mag niet onder invloed zijn van drank en/of drugs.
  • Laat de motorboot tijdens de huurperiode nooit onbeheerd achter, u bent verantwoordelijk!

Reserveren, annuleren en betalen.

  • Het plaatsen van een reservering voor een boot (vervoer) valt niet onder de wet “Koop op afstand”.
  • Deelname aan (lokale) evenementen is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder.
  • De huurder mag kosteloos annuleren tot maximaal 48 uur voor de aangevraagde huurperiode.
  • Bij annulering binnen 48 uur tot 2 uur brengen wij 50% van de totale huurprijs in rekening.
  • Bij annulering binnen 2 uur brengen wij 100% van de totale huurprijs in rekening.
  • Bij weersomstandigheden dat het varen niet mogelijk is, mag tot 2 uur voor de
    gereserveerde en bevestigde huurperiode kosteloos worden geannuleerd.
    Binnen die 2 uur is 100%, de volledige huurprijs wel opeisbaar.
  • Eventueel teveel ontvangen gelden worden binnen 30 dagen
    vanaf datum huurperiode aan de huurder geretourneerd.

Weersomstandigheden.

  • Begrip ‘goed weer’ zijn weersomstandigheden waardoor varen mogelijk is.
  • Begrip ‘slecht weer’ zijn weersomstandigheden waardoor varen niet mogelijk is, denk hierbij
    aan een afgegeven KNMI-code, regenbuien, harde wind (kracht 5+), hagel, sneeuw, onweer.

Borg, schade en letsel.

  • Indien u schade toebrengt aan onze boten zullen wij daarvoor kosten in rekening brengen.
  • Bij constatering van schade zullen wij de door u betaalde borg inhouden tot er een
    officieel schaderapport is opgesteld waaruit het exacte schadebedrag aantoonbaar blijkt.
    BHA behoudt het recht (een deel van) de door u betaalde borgsom daarmee te verrekenen.
  • De directie van BHA is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel
    welke u opdoet op ons terrein of tijdens het varen. Het varen is geheel op eigen risico.
  • Indien u schade toebrengt aan eigendommen van derden bent u zelf verantwoordelijk voor
    de afhandeling hiervan. Het besturen van een gehuurde motorboot is op eigen risico.

Bij het aanvragen van een reservering gaat u akkoord met onze Voorwaarden en het BPR.

Specifieke vragen? Lees de veelgestelde vragen.
Wij wensen u een behouden vaart!