+31 (0)6 - 5555 9545
info@boothurenalkmaar.nl

Voorwaarden

Het leukste uitje op het water!

Vaarregels zijn bedoelt ter bevordering van de algemene veiligheid op het water.
Wij verzoeken u en uw passagiers de vaarregels correct en strikt na te leven.

 • Trek nooit aan de schakelhendel als de buitenboordmotor niet stationair draait.
 • Aanmeren? Gebruik de stootfenders om schade en krassen te voorkomen.
 • Tegemoetkomende vaartuigen aan stuurboordzijde (rechts) passeren.
 • Fenders tijdens het varen over de rand buiten de boot laten hangen.
 • Blijf tijdens de huurperiode bij het vaartuig, u blijft verantwoordelijk.
 • Voor kinderen is het gebruik van een zwemvest verplicht.
 • Houdt u aan de maximaal toegestane snelheid.
 • Voorkom overlast en denk aan omwonenden.
 • Bij een aanvaring voldoende foto’s maken.
 • Schade direct melden bij de directie.
 • Bij terugkomst langzaam aanvaren.
 • Wees zuinig op ons materiaal.

Algemene Voorwaarden van Alkmaar Vaarstad hierna te noemen ‘AV’.
Het BinnenvaartPolitieReglement (BPR) is eveneens van toepassing.

 • De contractant is minimaal 18 jaar.
 • Het bootvaren is geheel op eigen risico.
 • Een geldig Europees legitimatiebewijs is verplicht.
 • Vaar langzaam bij bruggen en denk aan eventuele tegenliggers.
 • U dient zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboord) te varen.
 • U dient voorzichtig om te gaan met onze spullen en die van een ander.
 • De directie van AV behoudt het recht een verzoek om verhuur te weigeren.
 • Bij groepen en schoolreisjes dient minimaal één opvarende 18 jaar of ouder te zijn.
 • De persoon die het vaartuig bestuurt mag niet onder invloed zijn van drank en/of drugs.
 • Laat de motorboot tijdens de huurperiode nooit onbeheerd achter, u blijft verantwoordelijk!

Reserveren, annuleren en betalen

 • Het plaatsen van een reservering voor een boot (vervoer) valt niet onder de wet “Koop op afstand”.
 • Deelname aan (lokale) evenementen is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder.
 • De huurder mag kosteloos annuleren tot maximaal 48 uur voor de aangevraagde huurperiode.
 • Bij annulering binnen 48 uur tot 2 uur brengen wij 50% van de totale huurprijs in rekening.
 • Bij annulering binnen 2 uur brengen wij 100% van de totale huurprijs in rekening.
 • Bij weersomstandigheden dat het varen niet mogelijk is, mag tot 2 uur voor de
  gereserveerde en bevestigde huurperiode kosteloos worden geannuleerd.
  Binnen die 2 uur is 100%, de volledige huurprijs wel opeisbaar.
 • Eventueel teveel ontvangen gelden worden binnen 30 dagen
  vanaf datum huurperiode aan de huurder geretourneerd.

Weersomstandigheden

 • Begrip ‘goed weer’ zijn weersomstandigheden waardoor varen mogelijk is.
 • Begrip ‘slecht weer’ zijn weersomstandigheden waardoor varen niet mogelijk is, denk hierbij
  aan een afgegeven KNMI-code, regenbuien, harde wind (kracht 5+), hagel, sneeuw, onweer.

Borg, schade en letsel

 • Het eigen risico bij schade bedraagt € 500,- (vijfhonderd Euro)
 • Indien u schade toebrengt aan onze boten zullen wij daarvoor kosten in rekening brengen.
 • Bij constatering van schade zullen wij de door u betaalde borg inhouden tot er een
  officieel schaderapport is opgesteld waaruit het exacte schadebedrag aantoonbaar blijkt.
  AV behoudt het recht (een deel van) de door u betaalde borgsom daarmee te verrekenen.
 • De directie van AV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel
  welke u opdoet op ons terrein of tijdens het varen. Het varen is geheel op eigen risico.
 • Indien u schade toebrengt aan eigendommen van derden bent u zelf verantwoordelijk voor
  de afhandeling. Het besturen van een gehuurde motorboot is geheel op eigen risico.

Bij het aanvragen van een reservering gaat u akkoord met onze voorwaarden en het BPR.

Specifieke vragen? Lees de veelgestelde vragen.
Wij wensen u een fijne en behouden vaart!